درباره روزما

فروشگاه اینترنتی نسل جوان

 

همه چیز از کجا شروع شد ؟؟ ایده ما در مورد یک فروشگاه کالای دیجیتالاز 2 بنیانگذار شروع کردیم و به فروشگاهی بزرگ بابیش از 50 کارمند و عضو خواهیم رسید …آینده فروشگاه روزما – ما در حال رشد هستیم و هیچ چیز نمیتواند ما را متوقف کند 🙂

شرکت هایهمکار ما

علامت های تجاری، لوگوها، شرکت ها، …