امروز: December 6, 2023

دستگاه احیاکننده ریه بومی تولید شد

اجتماعی تاریخ انتشار: ۰۲/۰۶/۱۴ بدون نظر   10 بازدید

اندازه فونت    
دستگاه احیاکننده ریه بومی تولید شد

دستگاه احیاکننده ریه بومی تولید شد

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به مشکلات واردات و تحریم های اعمال شده بر ایران گفت: احیــا کننــده ریوی در مشکلات حاد تنفسـی بــرای احیای بیمار استفاده می‌شود و کاربـرد اصلـی آن در هنـگام احیـاء و انتقال بیمـار است.

منبع انرژی ایـن دستگاه، نیروی مکانیکی گاز اکسـیژن است که هچگونه نیــازی بــه برق یا باتری ندارد.

به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، دستگاه تولیدی قابلیت اتصال بــه ماسک اکسیژن، لولــه اینتوبــه، تراکستومی و کپســول یا سامانه های سانترال بیمارسـتان یا آمبولانس را دارد که دارای دو حالت خودکار و دستی است و در حالـت دستی کاربـر میتوانـد در حیـن CPR بـا فشـردن یک دکمه، اکسیژن رسـانی را انجام دهد. در حالت اتوماتیــک نیــز، حجــم و طول موج تنفســی میتواند باتوجه به حجم بیمار انتخـاب شـود.

دسـتگاه مجهـز بـه سامانه خروجـی اطمینـان و همچنیـن حسگر تطبیــق تنفــس است؛ خروجــی اطمینان از ایجــاد باروتراما جلوگیری میکند و در صــورت مسـدود بـودن مسـیر هوایـی بیمـار یا بالا بودن حجــم اکســیژن، همــراه بـا ایجـاد یـک هشـداردهنده صوتـی، حجـم اضافـی اکسـیژن را خـارج میکند. حسگر تطبیــق تنفــس دستگاه، تلاش تنفســی بیمار را حــس کرده و حالـت Control Assist SIPPV را فراهــم میکند.

مدیر عامل این شرکت، قابلیت استفاده در احیای اضطراری، ثبات بیشتر حجــم جــاری و میــزان تنفــس نســبت بــه ماســکهای BVM و جبران خطــای انســانی، قابلیت حمل آسان به عنوان کوچک‌ترین و سبک‌ترین ونتیالتور پرتابل در ایران، کاهش مدت زمان نیاز به آموزش، قابلیت انتقال سریع از یک بیمار به بیمار دیگر، بیان کرد.

همچنین، جلوگیری از انتقال بیماری باتوجه به امکان ضدعفونی دستگاه، قابلیت استفاده در شرایط CBRNE و جنگ نوین، برخورداری از دریچه اطمینان فشار به منظور جلوگیری از بارو تروما، مجهـز بودن بـه سامانه محدودکننـده فشـار، امکان استفاده از مد دستی در مــوارد Hypoventilation و افــت ۲PaO و ۲SPO و همچنیــن به منظــور CPR وو جلوگیری از انتقال بیماری باتوجه به امکان ضدعفونی دستگاه طبق استاندارد ۵ – ۱۰۶۵۱ (از ویژگی‌های این دستگاه عنوان کرد.

دستگاه احیاکننده ریه بومی تولید شد

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه